काठमाडौं—सरकारी खाता बन्द हुनुअघि सरकारले एकै दिन सोमबार ३५ अर्ब ६१ करोड खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सोमबारसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले बताए । गत वर्ष १४ खर्ब २९ अर्ब खर्च भएको थियो ।यो अवधिमा ८ अर्ब ८८ करोड ५३ करोड कर र राजस्व संकलन भएको छ । भने, गैरकर शीर्षकमा १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड संकलन भएको छ । अनुदान शीर्षकमा २ अर्ब ७५ करोड संकलन गरेको हो । भने, अन्य शीर्षकमा २३ अर्ब ९ करोड संकलन गरेको छ ।चालू खर्च शीर्षकमा ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड भुक्तानी गरिएको छ । विकास खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड छ ।

सोमबार मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गर्न लागिएको हो । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द रहने छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालले बताए । गत वर्ष १४ खर्ब २९ अर्ब खर्च भएको थियो ।यो अवधिमा ८ अर्ब ८८ करोड ५३ करोड कर र राजस्व संकलन भएको छ । भने, गैरकर शीर्षकमा १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड संकलन भएको छ । अनुदान शीर्षकमा २ अर्ब ७५ करोड संकलन गरेको हो । भने, अन्य शीर्षकमा २३ अर्ब ९ करोड संकलन गरेको छ ।चालू खर्च शीर्षकमा ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड भुक्तानी गरिएको छ । विकास खर्च १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड छ ।

सोमबार मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गर्न लागिएको हो । अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द रहने छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । #वर्णन मिडिया 

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्